RESULTS

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Song Phat

League
Thu Duc Sports Uni

League
Thu Duc Sports Uni

League
Song Phat

League
Song Phat

League
Song Phat

League
Song Phat

18-19 - Saigon 11s - Cup
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - Cup
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - Cup
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - Cup
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - Cup
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - Cup
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - Cup
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
RMIT - Grass - Quan 7

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 - Saigon 11s - League
11s - Thu Duc Uni - Thu Duc

18-19 – Saigon 7s – Cup

17-18 - Saigon 11s - Cup
11s - Ky Hoa 2 - Turf - D10

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - Cup
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - Cup
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - Cup
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - Cup
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - Cup
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - Cup
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
Field 1

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s – Thanh Long – Turf – Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Sports Country II - Grass - Thu Duc

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Ky Hoa 2 - Turf - D10

17-18 - Friendly Match
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - Cup
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Phu Tho - Grass - D1

17-18 - Friendly Match
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

17-18 - Saigon 11s - League
11s An Thu Grass Field Binh Quoi

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 – Saigon 7s – Cup – Shield

17-18 - Saigon 7s - Cup

17-18 – Saigon 7s – Cup – Cup

17-18 – Saigon 7s – Cup – Cup

17-18 – Saigon 7s – Cup – Shield

17-18 – Saigon 7s – Cup – Shield

17-18 - Saigon 7s - Cup

17-18 - Saigon 7s - Cup

17-18 - Saigon 7s - Cup

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 3

17-18 – Saigon 7s – Cup – Cup
Field 3

17-18 – Saigon 7s – Cup – Plate
Field 1

17-18 – Saigon 7s – Cup – Shield
Field 2

17-18 – Saigon 7s – Cup – Shield
Field 1

17-18 – Saigon 7s – Cup – Plate
Field 3

17-18 – Saigon 7s – Cup – Shield
Field 2

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 3

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 2

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP B
Field 1

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 3

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 2

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP A
Field 1

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 3

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP B
Field 2

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 1

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 3

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 2

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP A
Field 1

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP B
Field 3

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 2

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 1

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 3

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 2

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP A
Field 1

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP B
Field 3

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 2

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 1

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 3

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 2

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP A
Field 1

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 3

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP B
Field 2

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 1

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 3

17-18 - Saigon 7s - Cup
Field 2

17-18 – Saigon 7s – Cup – GROUP A
Field 1

17-18 - Friendly Match
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Friendly Match
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

17-18 - Friendly Match
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Friendly Match
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

17-18 - Friendly Match
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phu Tho - Grass - D1

17-18 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phu Tho - Grass - D1

16-17 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Ky Hoa 2 - Turf - D10

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phu Tho - Grass - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
Thu Duc Sports Uni

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Ky Hoa 2 - Turf - D10

16-17 - Saigon 11s - League
11s | Nha Be | Nguyen Binh (Grass)

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Ky Hoa 2 - Turf - D10

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Ky Hoa 2 - Turf - D10

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Chu Van An - Turf - Binh Thanh

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phuoc Long A - Turf - D9

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Tao Dan - Turf - D1

16-17 - Saigon 11s - League
11s - Phu Tho - Grass - D1

16-17 - Saigon 7s - Cup - Play Off
7s | Tran Thai | D7

16-17 - Saigon 7s - Cup - Play Off
7s | Tran Thai | D7

16-17 - Saigon 7s - Cup - Play Off
7s | Tran Thai | D7

16-17 - Saigon 7s - Cup - Play Off
7s | Tran Thai | D7

16-17 - Saigon 7s - Cup - Play Off
7s | Tran Thai | D7

16-17 - Saigon 7s - Cup - Play Off
7s | Tran Thai | D7

16-17 - Saigon 7s - Cup - Play Off
7s | Tran Thai | D7

16-17 - Saigon 7s - Cup - Play Off
7s | Tran Thai | D7

16-17 - Saigon 7s - Cup - Play Off
7s | Tran Thai | D7

16-17 - Saigon 7s - Cup
Field 3

16-17 - Saigon 7s - Cup
Field 2